Ne kadar da sabırlısın Yâ Rabbî
Mal Senin..Mülk Senin..Buyuran Sensin,
Hükmünü, apaçık duyuran Sensin,
Yaratan.. Yaşatan.. Doyuran Sensin,
Yine de kulların, şeytana tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Kur’ân’a cür’et var, göz göre göre,
Ayaklar altında, örf, âdet, töre,
”İslam” türetmişiz, herkese göre;
Olmuşuz… Para, pul, putlara tâbî;
Ne kadar da sabırlısın Yâ Rabbî…

Cezâ ve mükâfat, Kur’ân’da çok net,
Kimsede ne korku.. Ne de bir gayret.
Sanki.. Bize değil, Cehennem Cennet;
Olmuşuz.. Fal, büyü, cinlere tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Dünyayı boğarken, zulmün tekeli,
Terâziyi tutan, eller lekeli.
Çatıları basmış, cehâlet seli;
Olmuşuz.. Bir kara vicdâna tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

O ”Kâlû Belâ” yı unuttuk çoktan,
İşret soframızda, kuş sütü noksan.
Kimin umûrunda; ”Mâide doksan”;
Olmuşuz.. ”Hayyamcı” fırkaya tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Fakirdik.. Ve lâkin, haddi bilirdik,
Secdede hamd ile, vecde gelirdik.
Üç kuruş gördükçe, sanki delirdik;
Kıldık.. Her güzeli, çirkine tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Delik deşik olmuş, âhlak yasası,
Sülüklerle dolmuş, devrân kasası.
Mahşermiş… Mîzanmış… Kimin tasası;
Artık.. Rüşvet bile, rüşvete tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Yüz yüze ikrâmda, sahte bir yarış,
Dostun arkasından, diller bir karış.
Lâfta kalmış… Sevgi, saygı ve barış;
Olmuşuz.. Selâmsız bir nesle tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…