Karanlık bir çağın nurlu güneşi

İslam güneşinin doğus sebebi

Sen öğrettin insanlığa edebi

İnsanlığa ışık tuttun MUHAMMED (s.a.v)

Bütün müslümanlar ismin heceler

Sana selavatla geçer geceler

İsmin anılınca açılır güller

Gönüllerde zikir oldun MUHAMMED (s.a.v)

Senin ismin titretir her hücreyi

Selatu selamla anarız seni

Biz senden öğrendik bu yüce dini

Cihana kurtuluş oldun MUHAMMED (s.a.v)

Cehaleti adaletle yok ettin

Ahlakınla gönülleri fethettin

Bu dünyada bizi bırakıp gittin

Hasretin içimi yaktı MUHAMMED (s.a.v)

Sana bağlandık biz sana ümmetiz

Senin ışığına muhtaç milletiz

Mahşer günü şefaatına muhtacız

Bize merhamet et ya!RESULLALLAH

Reklamlar