İnsan üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır; hakikatin, hayrın, güzelliğin…

İnsan ruhunda bu üç şeye götüren üç kabiliyet vardır; zeka, duygu, irade…
Zeka üç yerde kullanılır; kazanmada, hilede, ilimde…
Kalb, üç şeyin mahfazasıdır; aşkın, ümidin ve imanın…
Üç şeyi sevmeyen ruh, ölü odaları gibi karanlıktır; Çocuğu, Allah’ı, zalimle kaviden başkasına itaati…
Üç nesneden her yerde kaçmalıyız; yersiz şiddetten, açlık bırakmayan tatminden, kendimize çevrilmeyen tehditten…
Üç kişiden korkunuz; merhametsizden, müraiden, mürtekipten…
Üç musibetten uzaklasınız; zulümden, küfürden, cehaletten…
Üç kişiye el uzatınız; hastaya, garibe, muhitinde anlaşılmayan bedbahta…
Üç türlü davranış kaba ve sahtedir; kendini belli eden sanat, nümayişçi ahlak, kendine güvenen dindarlık…
Üç şey saadetin sırrıdır; tevazu, kanaat ve ölümün eşiğinde sık sık dinlenme zevki…
Dünya üç şeyle cennet olur; elden, dilden ve gönülden vermekle, affetmekle, hidayet yolunu göstermekle…
Üç kişi karanlıkta kalmıştır; aşkından çok talakatını kullanan, imanını iddia yapan, aklın meyvesinden lezzet almayan…
Üç hâkimin hükmünde hata aranmaz; kalbin, kaderin, ölümün…
Üç yerde insan; tövbede, zalimin kahrı altında, son nefesinde…
Hayatin manası üç yerde kendini tanır hakkiyle anlaşılır; aşk ile birlesen ümidde, vecd ile yapılan ibadette, yeri yurdu unutturan seyahatte…
Gözyaşının üç yerde lezzetine doyulmaz; vuslatta, mağfirette, merhamette…
Üç yerde insan Allah sohbetindedir; kalabalıktan incinmeyen yalnızlıkta, bir Ümitsizin yüzünü ümitle güldürdüğü yerde, zalimin zulmü kendinden şükür taşırdığı anda…
Insanlat içinde kendini bilenler su üç kişidir; rüzgarı bile incitemeyenler, kendi adlarını söylemekten utananlar, Allah emaneti olan insanlara katı katı gözlerle bakamayanlar…
Üç türlü insan Allah’tan uzaktır; rahatlarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar, duygulu olduklarını ileri sürüp de sefalet sahnelerinden uzak duranlar, sefil ruhlarda feyz arayanlar…
Üç türlü insan Allah’ı görmekle müjdelenmiştir; saf kalbler, gecenin karanlığında güneşi bulanlar, hayattayken ölümle birlikte yasayanlar…
Üç şeyin hududunda durmasını bilmelidir; isteklerin, aklın, hayatın…
Üç şeyden ayrılınca diğer üç şeye geçmede acele etmelidir; insanlardan ayrılınca ibadete, hareketten çıkınca huzura, dünyaya vedalaşınca uhraya…
*******************************************
Gün doğarken sabah horozları niçin
Acı acı bağırışırlar bilirmisin?
Tan yerini gösterip derler ki sana:
Bir gecen geçti gidiyor, sen neredesin? …

(Ömer Hayyam)

**********************
http://www.gulucek.net.

Reklamlar