monaroza -lisa -gülücekÖncelilikle dünyanın gelip geçiçi olduğunu mal mevki güzellik yakışıklılığın bugün var yarın olmayacağını hesaba katmalıyız.Evlilik ulvi bir birlikteliktir bunu kavradığınız zaman karşınızdakine ilk önce bakacağınız özellikler manevi doygunluk verebilmesi ve sizinde aynı duyguları paylaşabilmeniz evlilikte inişler çıkışlarda olacaktır. Çünkü imtihan dünyası şeytanın en çok sevdiği ise aile arasını bozmaktır bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadığımız gibi fırsat vermemeliyiz. Kameralarınızı güzelliklere çevirin.Aile hayatı içinde her şey olabilir. Bunlar kaderin cilvesidir. Bu sebeple alıcılarınızı eşinizin kötülüklerine değil iyiliklerine çevirin. Bahar günlerinde bile sağanakların olduğunu unutmayın.

Efendimiz, ((SallALLAHu aleyhi vesselem).) Kızlarına Nasihatler

Hz. Peygamber Efendimiz,

muhterem kerîmeleri Hz. Fâtıma-i Zehrâ (r.anhâ)’ya gelin olurken şu nasîhatta bulunmuşlardır:

“Kızım kendini temiz tut! (Devamlı) Rabbini zikret! Efendin sana baktığı zaman Sen’den memnun olsun, büyük bir ferahlık duysun! Gözlerini sürmele! Sürme, kadınların ziynetidir. Kızım! Kocan sana baktığı zaman gözlerini ondan ayırma; Sen de mukâbele et! Böyle yaparsan sevgin fazla olur. O başka tarafa bakarken, Sen onun yüzüne bak! Bunun büyük mükâfâtı vardır.. Güzel bakışlarınla, güler yüzle onu takip edip memnun etmene bir ay nâfile orucu sevâbı yazılır.

Kocanın yanında sessiz ve ilgisiz durma! Onun hoşlandığı şekilde güzelce söyle ki, sana muhabbet etsin.. Kocanın hatâlarını başkalarına söyleme! Eğer söylersen, ALLAH Teâlâ sana gazab eder.. Sonra melekler, peygamberler ve nihâyet kocan sana gücenir…”

Ashâb-ı Kirâm’dan Hâris (radıyALLAHu anh)’ın kızı Esmâ (r.anha), gelin olup giderken annesi ona şu nasîhati yapmıştı:

“Kızım, evimizden çıkıp başka bir eve, ülfet etmediğin bir kimseye gidiyorsun.. Sen kocana yer ol ki, o sana gök olsun! Sen ona hizmetçi ol ki, o sana köle olsun! Kocana yumuşak davran! öfkeli hallerinde sessizce yanından kayboluver.. öfkesi geçinceye kadar ona görünme.. Ağzını ve kulağını muhâfaza et.. Kocan sana fenâ söylerse, söylediklerini duyma; sakın mukâbelede bulunma! Ona karşı gelme! Dâimâ senden güzel söz işitsin, güler yüz görsün.. Bu suretle sana iyi nazarla baksın..”

http://www.gulucek.net.

Reklamlar