gulucek
Zarafet ve güzelliğin davranışlara yansımasıdır edeb. Toplum hayatı içerisinde yaşayan insanların¸ en çok muhtaç olduğu ilişkilerdeki ölçüyü ve hoşça geçinmeyi öğütler bize. Güzelliği çağrısında¸ kötülüğün karşısında edeb vardır. Ruhu lekeleyen çirkinliklerden koruyan¸ insanı meleklerden üstün kılan özelliktir.Edeb mutlak güzelliktir.

İnsan edep sayesinde yüksek bir kültüre¸ yüce bir irfana erebilir. İnsan ibadetlerle cennete girebilir ama edeple Rabb’ının huzuruna varabilir. Sevgili Peygamberimizde miracda Hakk huzurunda bulunmanın edebine riayet ederek¸ gözünü ondan saptırmadan ve başka şeye kaydırmadan O’nun yakınlığına kavuşmuştu. Çünkü Habibini Yüce Rabbi terbiye etmişti.

Edeb hayırdır. Edeb sahibi¸ îmânı ve tevhidi kendine yâr eder. Edebi olmayan¸ îmânını kaybeder¸ îmânı olmayan da iki âlemde içini¸ dışını ve yerini nâr eder. Güzelliğe gönül verenler hep güzellerle ve güzel işlerle birlikte olurlar. Ruhunu terbiye edip¸ hoş gönülle insanların içinde yaşayanlar¸ daima örnek gösterilirler.İç temizliği dışa da yansır.

Cüneyd-i Bağdadi¸ hacca giderken Bağdat’a uğrayan talebelerinin son derece saygılı ve nazik davrandıklarını görünce Ebu Hafs’a¸

“Gönül bağlılarını saray mensupları gibi edeplendirmişsin” der. Ebu Hafs’da ¸ “Onların bâtınlarındaki edeb¸ zahirlerine yansımıştır” diye cevap vererek gönül bağlılarının gösterişçi bir davranış içinde olmadıklarını beyan eder. Tasavvufun insan ruhuna olan etkilerine işarette bulunur. Nitekim bir hadis-i şerifte; “Kalbi huşû içinde olanın¸ bedeni de öyle olur” denilmiştir.

Hulûsi Efendi (k.s) de¸ bir mektubunda şöyle buyurur:

“Zâhiri edebin¸ mânevî kemâlin âyinesidir. Bir şişeye ne koyarsan onu gösterir.”

Ehl-i edeb; güzel konuşan¸ bilgi sahibi olan¸ nefsini terbiye eden¸ haddini bilen¸ gönlünü temiz tutan ve ruhunu berraklaştıranlara denir.

Büyüklerin yanında edebli bir şekilde bulunmak ne güzel şeydir. Allah’ın yarattığına hürmet etmek¸ Hakk’a hürmet etmek gibidir.

Edebi terk etmek¸ huzurdan kovulmaya sebeptir. Büyükler “Huzur sergisinde edepsizlik eden¸ kapıya konur” demişlerdir.

Güzel amellerde bulunmaya edeb¸ güzel konuşma ve yazma sanatına da edebiyat denmiştir.

Allah’ın adı ile besmeleyle bezeli bir kapıdan girilerek¸ edebinden kızaran gülün timsali¸ muhabbetin seyriyle çıkılan bu gülşende güzellikler sizlerle olsun………dua ile……..

http://www.gulucek.net/

Aradım tüm meclisleri kıldım ilmi talep;Dediler ilim en sonda önce gerek “Edep” Mevlana

Reklamlar