Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir.Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir.Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymetve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır: 

"Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?  Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail),her iş için iner dururlar.  O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar."
(Kadir Suresi

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır.Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak,ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."


Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)


Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir.Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır.

Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur. Kadir Gecesi nasıl değerlendirilebilir?Bu geceye mahsus bir ibadet aslında yoktur.Ancak bu gecenin namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak,tövbe ve istiğfarda bulunmak ve dua etmek suretiyle ihya edilmesi (değerlendirilmesi) uygundur. Bunun için şu tavsiyeleri dikkate almakta fayda var:

 

Kadir Gecesinde Ne Yapılır?

Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.
1.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü
2.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif
3.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü
4.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif okunur.

 

Namazdan sonra 1 defa: ALLAHü ekber ALLAHü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke..
100 defa İnna enzelnâhü
100 defa ALLAHümme inneke afüvvün kerîmün

tuhibbül afve fa’fü anni, okunup dua yapılır.

Kadir Gecesi Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Hava berrak ve güzel olur.

O gece herşey ALLAH’a secde eder.

Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

 

Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de TESBİH NAMAZI kılınır.

Reklamlar