aşk..

kelimelerin manaları aciz kalıyor onda, şiirler yetmiyor kimi zaman, risalelere sığmıyor aşk, göğüs kafesleri dar geliyor, cefası çekilmiyor, sefası sürülmüyor. yine de her şeye rağmen, şuara ehli aşkı ne de güzel dillendiriyor. aşk, en güzel şair ruhların kaleminden ziya oluyor, kalbi aydınlatıyor, kalpten kalbe ışık oluyor, ayna oluyor sevgiliye.

aşk.. nitekim, zordu yârde yok olmak.

 aşkı, herkes kendi göğsünün genişliği kadar anlayabilir. mevlânâ’nın baktığı yerden de bakılabilir aşka, sevgilisine meyli olan herhangi bir beşerin baktığı yerden de. ikisi de aşktır.

sordum, niçin nazlısınız ?
dedi; bu tedbir almaktır.

sordum, tedbirin gereği ne ?
dedi; aşkı yoklamaktır.

sordum, buna gerek var mı ?
dedi; bu işte lazımdır.

sordum, gönlünüz geniştir
dedi; gönülsüzler vardır.

sordum, zayıflar ne olacak ?
dedi; vefa, taşımaktır.

sordum, mahrum olan kimdir ?
dedi; münkir, münafıktır.

sordum, mahrumiyet neden ?
dedi; bu, bir Hükm-i Haktır.

sordum, çözmek nasıl olur ?
dedi; kalbi boşaltmaktır.

sordum, kalbin işi nedir ?
dedi; aşkla ağlamaktır.

sordum, aşkın sırrı nedir ?
dedi; yarde yok olmaktır.

sordum, yarin istediği nedir ?
dedi; samimi olmaktır.

sordum, samimiyet nedir ?
dedi; hep yare bakmaktır.

sordum, bu nasıl olacaktır ?
dedi; nefsi bırakmaktır.

sordum, asıl dava nedir ?
dedi; has kulluk yapmaktır.

sordum, bunu yolu nedir ?
dedi; Habibe (sav) uymaktır.

sordum, tavsiyeniz nedir ?
dedi; zikre sarılmaktır.

sordum, zikrin aslı nedir?
dedi; Allah’LA olmaktır.

sordum, buna çare nedir ?
dedi; dostunu bulmaktır.

sordum, dostlar neyi sever ?
dedi; hizmete koşmayı.

sordum, hizmetten gaye nedir ?
dedi; nefsini kırmaktır.

sordum, işin aslı nedir ?
dedi; mert insan olmaktır.

http://www.gulucek.net.

Reklamlar